Konsultacje społeczne w Poznaniu

Konsultacje dotyczą m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i mobilności transportowej Poznania. Sprawdź harmonogram aktualnych i planowanych w najbliższym czasie konsultacji.

Aktualne konsultacje:

Termin: 15-28 lutego

POZNAŃSKI PANEL OBYWATELSKI

Termin: 22 lutego-15 marca

ZMIANA STATUTU OSIEDLA STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO

Termin: 15 lutego-1 marca

Więcej informacji:

ZAGOSPODAROWANIE DOLINY WARTY