Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Poznania

16.5.2021

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkanki i mieszkańcy Poznania mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami (np. dotyczącymi projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Harmonogram trwających i planowanych konsultacji:

  • I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Szyperskiej | od 16 września do 8 października | Szczegóły
  • II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek | od 14 do 28 września | Szczegóły
  • I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu | od 30 września do 22 października | Szczegóły