Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Poznania

16.5.2021

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkanki i mieszkańcy Poznania mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami (np. dotyczącymi projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Harmonogram trwających i planowanych konsultacji:

  • II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” – część B w Poznaniu | od 28 czerwca do 12 lipca 2022 r. | Szczegóły
  • II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia A w Poznaniu | do 30 czerwca do 14 lipca 2022 r. | Szczegóły