Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Poznania

27.9.2023

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkanki i mieszkańcy Poznania mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami (np. dotyczącymi projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Harmonogram trwających i planowanych konsultacji:

  • Konsultacje w sprawie kierunków działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Równościowym Planie Działania | 20 października – 15 listopada 2023 roku | Szczegóły