Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Poznania

27.9.2022

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkanki i mieszkańcy Poznania mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami (np. dotyczącymi projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Harmonogram trwających i planowanych konsultacji:

  • Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Grunwald Południe | 28 listopada – 18 grudnia 2022 roku | Szczegóły
  • Konsultacje społeczne dotyczące działań w ramach kierunków „Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026” | 8-31 grudnia 2022 roku | Szczegóły