Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

II etap konsultacji dotyczących Programu Rozwoju Wolontariatu w Poznaniu

15.6.2023

Miasto Poznań zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2026”. Konsultacje potrwają do 30 września. Proces został podzielony na dwa etapy. 1 czerwca rozpoczyna się drugi etap konsultacji.

Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie założeń do „Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2026”, czyli systemu, który w sposób kompleksowy, spójny i długofalowy zapewni podstawy do rozwoju wolontariatu w Mieście oraz pozyskanie opinii, uwag i wniosków w zakresie założeń Programu, doboru obszarów oraz propozycji działań wolontariackich przy uwzględnieniu możliwości i zakresu działań Miasta Poznania.

Etapy konsultacji:

I etap konsultacji zakończył się 7 maja. Opinie, uwagi i wnioski zbierane były w formie elektronicznej i papierowej.

II etap konsultacji potrwa od 1 czerwca do 10 września. Opinie, uwagi i wnioski będą zbierane w formie:

Ankiety zostały przygotowane dla czterech grup:

  • szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • studentów uczelni wyższych prywatnych i publicznych,
  • seniorów,
  • osób aktywnych zawodowo w wieku od 26. do 59. roku życia.

Linki do ankiet dedykowanych poszczególnym grupom wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi „Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2026” w Poznaniu opublikowane zostaną w dniu 1 czerwca 2023 roku.

Terminy i dokładne miejsca działań punktów konsultacyjnych podczas różnych wydarzeń i warsztatów dla mieszkańców będą ogłaszane na bieżąco, na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych działań.

Podczas trwania konsultacji społecznych w dniach: 22 czerwca i 14 września będą odbywać się spotkania warsztatowe z mieszkańcami – przedstawicielami organizacji pozarządowych w Poznańskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Chwaliszewo 75. Takie spotkania warsztatowe odbyły się już 13 kwietnia i 18 maja.

Uwaga!

Linki do ankiet internetowej zostanie opublikowany 1 czerwca, zgodnie z rozpoczęciem poszczególnych etapów konsultacji społecznych. Terminy i dokładne miejsca działań punktów konsultacyjnych i warsztatów dla mieszkańców będą ogłaszane na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych działań.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy współpracy z Gabinetem Prezydenta. Zostały one poprzedzone diagnozą III sektora i wolontariatu w Poznaniu.

Szczegóły: