1

Konsultacje społeczne na temat praw człowieka. Ruszyły zapisy

Grafika przedstawiająca neon w kształcie grupy osób siedzących przy stole. Powyżej neonowy napis "włącz się".

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Miasto Poznań zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych na temat praw człowieka. Włączyć się w nie może każdy pełnoletni mieszkaniec. Wystarczy do połowy maja wypełnić krótką ankietę rekrutacyjną.

Spośród zgłoszonych osób wybrana zostanie grupa jak najbardziej reprezentatywna dla miasta pod względem demograficznym. Wybrane przez organizatorów zagadnienia i związane z nimi rekomendacje zostaną poddane dyskusji i głosowaniu, a następnie skierowane m.in. do polskiego rządu.

#deliberateria to nowy, angażujący model dialogu obywatelskiego. Istotą tej formy konsultacji społecznych jest swobodna możliwość wyrażenia różnych opinii i punktów widzenia oraz szacunek dla zdania innych uczestników. W #deliberaterii może, ale nie musi dojść do konsensusu. Ważna jest natomiast otwartość na zmianę postaw i poglądów w wyniku argumentacji oraz dzięki eksperckim opiniom. Tematyka konsultacji dotyczyć będzie biznesu i praw człowieka. Jak podkreślają pomysłodawcy i organizatorzy wydarzenia z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu, należy pamiętać, że chodzi nie tylko o prawa pracownicze, ale o wszystkie prawa człowieka, których poszanowanie w sytuacji wyboru pomiędzy zyskiem a etyką jest zagrożone.

Osoby biorące udział w konsultacjach zyskają dostęp do unikatowej, eksperckiej wiedzy, wezmą udział w dyskusji z wymianą poglądów oraz będą mogły wyrazić swoje zdanie w formie rekomendacji. Uczestnicy otrzymają również zaproszenie na specjalnie dla nich przygotowane, zamknięte webinarium. Spotkanie będzie także okazją do poszerzenia horyzontów i poszukania nowej perspektywy dla omawianych zagadnień. Co więcej, dla niektórych mieszkańców, forma konsultacji online i stosowane w jej trakcie rozwiązania technologiczne mogą stać się sposobnością do przełamania bariery, która do tej pory wykluczała ich z wydarzeń życia społecznego – zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19. Dla nich właśnie organizatorzy przeprowadzą szkolenie z obsługi internetowej platformy do wideokonferencji.

Jak się zapisać? 

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające lub pracujące w Poznaniu. Wystarczy do połowy maja wypełnić ankietę rekrutacyjną. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane mailowo. W Poznaniu konsultacje odbędą się 8 czerwca o godz. 17.00. Szczegółowe tematy i materiały edukacyjne zostaną przekazane uczestnikom nie później niż 7 dni przed spotkaniem. Wydarzenie będzie podzielone na dwie części – wspólne obrady i dyskusje w grupach. Po ich zakończeniu uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet oraz zgłoszenie rekomendacji. W trakcie konsultacji merytorycznego wsparcia udzielą eksperci zajmujący się problematyką praw człowieka.

Organizatorom zależy na tym, by nikt nie czuł się wykluczony, grupa dyskutantów była jak najbardziej reprezentatywna, a konsultacje jak najszerzej dostępne. Dlatego zadbano m.in. o udogodnienia takie jak: uproszczony język materiałów, wyraźna czcionka, szkolenie z obsługi platformy wideokonferencyjnej, czy tłumaczenie na język migowy. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane polskiemu rządowi, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, samorządom uczestniczącym w projekcie oraz w przedstawicielom dialogu społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Komunikacji Społecznej Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, pod numer telefonu: 61 878 50 95, na stronie poznan.pl, na stronie projektu oraz  w „Przewodniku dla uczestników i uczestniczek konsultacji” (w załączniku).

Konsultacje nawiązują bezpośrednio do trwających obecnie prac nad 2. Krajowym Planem Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, a także odnoszą się do działań, jakie rząd polski powinien podjąć, by poprawić poszanowanie praw człowieka (w tym praw pracowników), przez przedsiębiorców i innych pracodawców.Wydarzenie można śledzić na Facebooku.

Załączniki: