Kontakt

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24 
61-725 Poznań

tel./fax: 61 847 21 11
tel. 61 842 35 09

Zapraszamy w godz. 8-16.

email: centrum@centrumis.pl
www: https://centrumis.pl

www.facebook.com/CentrumIS