Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: na granatowym tle niebiesko-biały napis "Wspieraj Seniora", obok napisu symbol rąk obejmujących figurę seniora.W ramach projektu seniorzy i seniorki mogą m.in. skorzystać z darmowej pomocy w zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recepty, wyprowadzeniu psa na spacer, drobnych pracach porządkowych w domu, załatwieniu spraw urzędowych czy dotarciu do lekarza. 

Program  skierowany jest do mieszkańców Poznania w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej pomocy.

Usługi świadczone seniorom w ramach programu (szczegóły):

Wsparcie społeczne

  • wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne przygotowywanie posiłków czy robienie zakupów);

Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

  • wsparcie pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia itp;

Wsparcie psychologiczne:

  • informowanie o ogólnopolskich „telefonach zaufania” dla seniorów,
  • pomoc w czynnościach umożliwiających otrzymanie wsparcia psychologicznego lub skorzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych (np. osoba udzielająca wsparcia, za zgodą seniora, powiadomi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu);

Wsparcie w codziennych czynnościach, m. in.:

  • pomoc i towarzyszenie podczas spaceru, w wyprowadzaniu psa itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu (drobne prace porządkowe, np. mycie naczyń, wyrzucenie śmieci),
  • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior) – o ile tego rodzaju usługa nie jest już finansowana z innych źródeł,
  • pomoc i towarzyszenie w zakresie załatwiania spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Poznańscy seniorzy, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą zgłaszać potrzebę pomocy, dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel. 22 505 11 11) lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (tel. 61 878 17 26).

Moduł I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest od 13 czerwca do 31 grudnia 2022 roku przez Miasto Poznań oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Środki finansowe przeznaczone na powyższe zadania Miasto otrzymało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Źródło: Korpus Wsparcia Seniorów: Miasto Poznań