Kręgle i bowling

W ramach kampanii SeniorWFormie co miesiąc promujemy dyscypliny sportowe przyjazne dla seniora, publikując informacje dotyczące samej aktywności wraz ze wskazówkami, gdzie w mieście można z takiej oferty skorzystać.

Bowling

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Ośrodek Przywodny Rataje, Bowling, os. Piastowskie 106 A, tel. 61 871 06 42 
Tory są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Od poniedziałku do czwartku po okazaniu karty emeryta lub rencisty 20 % zniżki.

Czarna Kula, ul. Piastowska 40a,tel. 604 378 379 www.czarnakula.vot.pl

Oferta standardowa: 40 zł/godzina.

Niku Bowling, ul. Piątkowska 200, tel. 61 826 33 66, www.nikubowling.pl,
Oferta standardowa 10zł/gra/osoba. W soboty i niedziele w godzinach 10.00-17.00 koszt 7zł/gra/osoba, oferta standardowa 12-17 zł/gra/osoba.

Trochę historii i zasad

Bowling i kręgle

Gry rzutowe polegające na przewracaniu czy strącaniu różnych słupków czy innych elementów przy pomocy kuli lub czegoś podobnego były popularne od zarania cywilizacji.W XIX w. ostatecznie najbardziej rozpowszechnione były cztery rodzaje gier typu kręglarskiego, tj. kręgle torowe (z których wywodzą się kręgle), kręgle na trawie, kręgle na lodzie oraz boccia. Kręgle torowe były najbardziej rozpowszechnione, jednak miały najwięcej odmian, dlatego późno doszło do ustalenia przepisów i form zorganizowanych. Kręgle polecali jako rozrywkę dla młodzieży pierwsi teoretycy wychowania, którzy wywarli istotny wpływ na pedagogikę polską.

Obecnie można wydzielić przynajmniej trzy uprawiane sportowo formy kręglarstwa, tj. kręglarstwo parkietowe, kręgle klasyczne i bowling (kręgle amerykańskie). Kręglarstwo klasyczne, kiedyś zwane (do lat 80-tych ubiegłego wieku) kręglarstwem asfaltowym, różni się od kręglarstwa parkietowego sposobem grania, punktacją i rodzajem torów. Najpopularniejszą na świecie odmianą kręgli jest trzecia z odmian czyli kręgle amerykańskie „bowling”. Kręgle te różnią się nie tylko przepisami i sposobem gry, ale również ilością kręgli i sposobem ich rozmieszczenia.

Obecnie w Polsce najwięcej jest kręgielni bowlingowych (amerykańskich) czyli 10 kręglowych. Ta odmiana przyszła do Polski dopiero po przemianach ustrojowych w latach 90-tych ubiegłego wieku. Drugą pod względem popularności dyscypliną kręglarską w kraju są kręgle klasyczne (dawniej zwane asfaltowymi). W tej odmianie kręglarstwa gra się do 9 kręgli. Ponadto istnieje jeszcze w szczątkowej formie kręglarstwo parkietowe (to inna dyscyplina niezależnie od podłoża torów), lecz jego oddziaływanie jest ograniczone do jednego może dwóch ośrodków w całym kraju.

Wszystkie odmiany kręglarstwa skupia organizacyjnie Polski Związek Kręglarski. W ramach tegoż związku działają dwie sekcje, tj. Sekcja Bowlingu Sportowego i Sekcja Kręglarstwa Klasycznego, w chwili obecnej trwają przygotowania do utworzenia trzeciej sekcji: osób niepełnosprawnych.

W kręglarstwie asfaltowym gra się do dziewięciu kręgli ustawionych w pięciu rzędach 1-2-3-2-1. Kręgle są ustawione w kształcie rombu. Przestrzeń między kręglami jest ok. 1 cm mniejsza od kuli. Najbardziej efektywne jest zagranie kulą między kręgle (najlepiej w dużą uliczkę, czyli przestrzeń między kręglami, gdzie z jednej strony są dwa kręgle, z drugiej trzy środkowe). Odległość od końca rozbiegu do pierwszego kręgla wynosi 19,5 m. średnica kuli to 160 mm, waga 2,850 kg.

Gra sportowa polega na oddaniu połowy rzutów do pełnych, tj. każdy rzut oddaje się do dziewięciu kręgli oraz do zbieranych, gdzie gra się aż do zbicia wszystkich kręgli, po czym ustawiany jest cały komplet. Obecnie gra się na 120 rzutów, zmieniając czterokrotnie tor, co daje w rezultacie grę podzielną na cztery tory po 30 rzutów, z czego 15 na każdym torze oddaje się do pełnych, a 15 do zbieranych.

Zawodnik oddaje rzut z rozbiegu odbywającego się na polu rozbiegowym. Są to trzy kroki i czwarty oddawany po wyrzucie (zdarzają się zawodnicy grający z pięciu kroków). Powodzenie trafienia w uliczkę dużą czy też właściwego zbicia układu czy pojedynczego kręgla zależy od prawidłowego: sposobu nałożenia kuli, wyprowadzenia rzutu, rozbiegu i celowania.

Tekst został przygotowany na podstawie artykułu Z-cy Przewodniczącego Sekcji Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego pana Andrzeja Łoszyka, dzięki uprzejmości Autora.

Bibliografia:

G. Cwojdziński, A. Łoszyk, Kręglarstwo. Podręcznik metodyczny, Warszawa 2004
G. Cwojdziński, Rozwój kręglarstwa na ziemiach polskich do 1975r., Poznań 1975 (maszynopis w posiadaniu autora)

Więcej informacji i szczegółowych zasad www.mkbowling.pl, www.hula-kula.pl

Materiał o kampanii SeniorWFormie w TVP Poznań (00:03:42)

Bilard

Ósemka jest najpopularniejszą grą w bilard, rozgrywaną przy użyciu bili białej i 15 kolorowych bil ponumerowanych. Kolorowe bile składają się z dwóch grup, jeden z zawodników rozgrywa bile z numerami 1 - 7 (bile całe), drugi zawodnik bile z numerami 9 - 15 (tzw. połówki). Zawodnik, który zgodnie z numerami wbije do łuz wszystkie bile swojej grupy a na końcu, w oddzielnym uderzeniu, prawidłowo wbije bilę czarną z numerem 8, wygrywa partię. Nie jest wymagane deklarowanie bil i łuz. Jednak w momencie posiadania jakichkolwiek wątpliwości przeciwnik może prosić o zadeklarowanie bili i łuzy.

Rozgrywka zaczyna się od ustawienia bil przy pomocy trójkąta do ustawiania bil w górnej części stołu, bila z numerem 8 znajduje się w środku trójkąta. Bilę wierzchołkową umieszcza się na punkcie głównym stołu. Podstawa trójkąta jest równoległa do bandy górnej. W jednym wierzchołku podstawy trójkąta ustawiana jest bila pełna, a w drugim bila z paskiem. Zawodnik otwierający grę może kontynuować grę tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej jedną bilę kolorową. W zależności od tego jaka bila została wbita do łuzy (cała czy połówka) przez zawodnika rozpoczynającego grę, takie bile są mu przypisane do końca rozgrywki. Zawodnicy wbijają bile do łuz na zmianę. Dodatkowy ruch należy się zawodnikowi, który wbił do łuzy swoją bilę. Zyskuje się dodatkowy ruch, kiedy przeciwnik trafi w nie swoją bilę, kiedy bile nie odbiją się od bandy.

 

Źródło: www.mkbowling.pl, www.hula-kula.pl 

Więcej informacji i szczegółowych zasad www.mkbowling.plwww.hula-kula.pl

Patronat