Książka dla seniora

Książka dla seniora

1 lutego Biblioteka Raczyńskich rozpoczyna realizację projektu "Książka dla Seniora". Akcja skierowana jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

W ramach usługi seniorzy będą mogli – tak jak w poszczególnych filiach Biblioteki - wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług BR pozwala by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni.

Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika będą mogły założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości.

Seniorzy chcący skorzystać z nowej usługi będą składali zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem książki nie musi podać konkretnego tytułu, pracownicy Biura przyjmując zgłoszenie mogą zanotować wyłącznie preferencje czytelnicze. Aby dokonać zgłoszenia niezbędne będzie także podanie danych niezbędnych do identyfikacji czytelnika. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu realizacji usługi do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki objętej programem, w której bibliotekarz, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniu, przygotuje zbiory.

Usługa realizowana jest wyłącznie po zainicjowaniu kontaktu przez seniora, bibliotekarze nie mogą odwiedzać seniorów bez uprzedniego zgłoszenia przez samych zainteresowanych. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Książki dostarczane będą raz w tygodniu – w poniedziałki, w godzinach 11.30 – 14.30. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać dzwoniąc ponownie pod wskazany numer Poznań Kontakt.

Źródło:

http://www.bracz.edu.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2519&Itemid=100