1

Biblioteki

Biblioteki to dziś nie tylko tradycyjne książki. Można w nich również wypożyczyć płytę z książką do posłuchania lub ciekawy film na DVD, a nawet bezpłatnie skorzystać z internetu, szukając potrzebnych informacji. Poniżej kilka największych poznańskich bibliotek, z których mogą korzystać seniorzy.

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich to największa biblioteka publiczna w Poznaniu. W jej czytelniach dostępne są liczne gazety i czasopisma, a oprócz  książek — od naukowych po beletrystykę, można w niej wypożyczyć także tzw. audiobooki, czyli książki do słuchania oraz filmy.

Czytelnikiem Biblioteki Raczyńskich może zostać osoba przebywająca na terenie Poznania stale lub czasowo, na podstawie wypełnionej Karty zapisu.  Zbiory można wypożyczać samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby, którą można wskazać w Karcie zapisu jako osobę do tego upoważnioną. Osoby po 60. roku życia mogą skorzystać również z usługi „Książka dla seniora”, w ramach której książki, audiobooki i filmy dostarczane są do domu czytelnika. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza, a materiały dostarczane są raz w tygodniu – w poniedziałki.

Jednorazowo można wypożyczyć: 6 książek, 2 audiobooki i 2 jednostki innych multimediów (filmy, muzyka). W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku placówek można wypożyczyć łącznie maksymalnie 25 materiałów bibliotecznych. Książki (także mówione) wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmy na 7 dni.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Dodatkowo wydawana jest bezpłatnie elektroniczna „Karta czytelnika” – niezbędna przy korzystaniu z wypożyczalni skomputeryzowanej. Osoby po 75. roku życia mogą korzystać ze zbiorów dla osób niewidomych i słabowidzących po okazaniu dowodu osobistego.

Biblioteka Raczyńskich oferuje wszystkim swoim czytelnikom również bezpłatny dostęp do Internetu, z którego można korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki. Każda osoba ma prawo do 30-minutowego jednorazowego dostępu do stanowiska komputerowego.

Oprócz księgozbioru Wypożyczalni Centralnej Biblioteka Raczyńskich zaprasza również do korzystania ze swoich 49 filii. Są to placówki różnego typu, rozmieszczone we wszystkich dzielnicach Poznania. Wśród nich jest także specjalna filia, przeznaczona dla osób niewidomych, niedowidzących i mających problemy z czytaniem, mieszcząca się przy ul. Mielżyńskiego 27/29. W części oddziałów jest także możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a także zbiory literatury pięknej i beletrystyki. Posiada również audiobooki dla osób niewidomych i niedowidzących. Biblioteka posiada też stanowiska z dostępem do Internetu dla swoich użytkowników.

Korzystać ze zbiorów biblioteki mogą wszystkie osoby posiadające ważną kartę biblioteczną — jest ona wydawana bezpłatnie po zapisaniu się do biblioteki i jest ważna przez okres trwania danego roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania. Z karty może korzystać tylko osoba będąca jej właścicielem, która może upoważnić jedną osobę do kontaktów w jego imieniu z wypożyczalnią. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk dostępny w wypożyczalni.

Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 4 tygodni. Termin wypożyczenia można przedłużyć przed upływem terminu zwrotu 1 raz na kolejne 4 tygodnie osobiście lub telefonicznie, jeśli wypożyczona książka nie stanowi szczególnie poszukiwanej pozycji.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Korzystać ze zbiorów biblioteki mogą osoby, które posiadają kartę biblioteczną, wydawaną na okres jednego roku. Karta ważna przez 12 miesięcy od daty zapisu kosztuje 12 zł. Uprawnia do korzystania z czytelni, gdzie udostępniane są wszystkie zbiory (czas realizacji to 10-15 min), natomiast na zewnątrz można wypożyczać druki wydane po 1945 roku. Wypożyczać mogą je wszyscy posiadacze karty bibliotecznej, jeśli są na stałe lub czasowo zameldowani w województwie wielkopolskim.