Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Dom Kultury „Stokrotka” znajduje się w budynku, do którego prowadzą dwa wejścia, jedno z nich nie ma barier architektonicznych, aby dostać się do toalety, trzeba wejść po schodach, jest ona dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. DK „Stokrotka” to przyjazne miejsce, w którym seniorzy spotykają się artystami, podróżnikami, spędzają czas w gronie znajomych i przyjaciół, korzystając jednocześnie z grupowych wyjść do teatru, kina, na koncerty i przedstawienia oraz prelekcji i spotkań ze specjalistami danych dziedzin. Spotkania Klubu Seniora, działającego przy DK „Stokrotka”, odbywają się co środę.

Stała oferta:

Projekcje filmowe, przedstawienia, spotkania historyczne, koncerty pieśni patriotycznych, wspólne śpiewy, zajęcia sportowe, rozgrywki brydżowe, spotkania poruszające tematykę zdrowia, sprawności fizycznej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i poruszania się po mieście, konsultacje z pracownikiem MOPR (w przypadku problemów z zakresu polityki społecznej).