Nauka języków obcych

Zajęcia językowe prowadzone w ramach działań UTW (sekcje, kursy):

Adres ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon 61 851 00 36
Email utw.poznan@vp.pl
Stronawww.utw.poznan.pl
Biuro poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00-14.00

Sekcje języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego

Adres ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, kod Poznań
Telefon 61 655 33 46, fax. 61 655 33 44
Email ukw@wsb.poznan.pl
Strona www.wsb.pl/poznan/kandydaci/uniwersytet-kazdego-wieku/program-zajec
Biuro pok. 210A (II piętro), czynne: wtorki - 9.00 - 11.00, środy (tylko te, w które odbywają się wykłady) 15.00 - 18.00, czwartki - 13.00 - 15.00

Sekcje języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego

Adres ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
Telefon 61 271 10 30/31
Email atw@cdv.pl 
Strona www.atw.cdv.pl
Biuro pokój 039 (parter), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00,

Sekcje języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego

Adres al. Niepodległości 10
Telefon 61 856 92 45
Email wszechnica@ue.poznan.pl
Strona www.wszechnica.ue.poznan.pl
Biuro pokój 138 (I piętro) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Sekcje języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego

Kursy odpłatne prowadzone przez Miejsca Przyjazne Seniorom:

Adres ul. Ratajczaka 20/18a
Telefon tel. 604 582 621
Strona internetowa http://akademia50.profutura.poznan.pl/jezyki

 Zajęcia z języka angielskiego

Adres al. Pod Lipami 108A
Telefon 61 63 33 47 

 Zajęcia z języka angielskiego

Adres ul. Sienkiewicza 20A
Telefon 501 479 315

Zajęcia z języka niemieckiego

Adres ul. Dąbrowskiego 76/14-15
Telefon  61 847 33 94
Strona internetowa http://www.activestudy.pl/

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego

Nauka nieformalna:

Adres ul. Bukowska 15
Telefon  881 701 911

Zajęcia z języka hiszpańskiego i włoskiego