Lokalna Grupa Promująca

Członkowie Lokalnej Grupy Promującej konsultują zawartość merytoryczną materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w projekcie oraz wspierają działania na poziomie lokalnym.

Jesteśmy przekonani, że koniecznym warunkiem skutecznych działań w obszarze zdrowego stylu życia jest współpraca ze specjalistami działającymi w różnych dziedzinach związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną, przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i osób starszych.

W skład Lokalnej Grupy Promującej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów, jednostek naukowych i firm związanych z tematem racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia.    

 

W ramach działalności Akademii 50+ Profutura prowadzony jest cykl spotkań z dietetykiem z zakresu zdrowego, świadomego odżywiania, diety dostosowanej do wieku, problemów zdrowotnych. Można również skorzystać z indywidualnych konsultacji z dietetykiem.


Przychodnie specjalistyczne świadczące usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji. Pacjentom oferuje także szeroki wachlarz badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych, m.in.: RTG, USG Dopplera, spirometrię, EEG, EKG, echo serca, próbę wysiłkową, badania holterowskie. Usługi medyczne realizowane są bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie. 

Centrum Pływania i Fitness FitSwim oferuje zajęcia w wodzie oraz fitness m.in. dla kobiet ciężarnych i osób w wieku 50+. Centrum uzyskało certyfikat "Miejsce Przyjazne Seniorom" (tytuł nadawany przez CentrumIS podmiotom, których oferta w sposób szczególny dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań osób dojrzałych i starszych). 

Konsultacje żywieniowe prowadzone przez dietetyczkę, członkinię Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, propagatorkę wyrabiania dobrych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat, aż do jesieni życia, poszukiwaczkę dobrego smaku.

Zespół Dbamyomamy.pl składa się z promotorki zdrowia, położnej i fizjoterapeutki. Od 2004 roku prowadzone są tu kilka razy w tygodniu grupowe zajęcia ruchowe dla kobiet w ciąży (gimnastyka i taniec brzucha). Stworzono również stronę internetową, bloga i profil na FB.

inspeerio oferuje kompleksowe wsparcie psychologiczne, psychoterapię i coaching osobom indywidualnym, parom i rodzinom. W swoim gronie skupia psychoterapeutów, psychologów dziecięcych i coachów. inspeerio to również jedno z nielicznych miejsc na mapie Poznania oferujące 8-tygodniowe kursy redukcji stresu oparte na uważności według przebadanej naukowo metody Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). W naszej ofercie znajduje się ponadto psychologiczne wsparcie osób leczących niepłodność oraz warsztaty i konsultacje dla osób tworzących rodziny zrekonstruowane (po rozwodzie). Dla kampanii WLE prowadzi warsztaty uważnego jedzenia. 

Instytut Mikroekologii zajmuje się przeprowadzaniem badań mikrobiologicznych, których celem jest rozpoznawanie rdzennych przyczyn wielu przewlekłych schorzeń, np. dolegliwości skórnych (atopowe zapalenie skóry, świerzbienie, łuszczyca, pokrzywka), czy też dolegliwości żołądkowo-jelitowych (biegunki, zaparcia, wzdęcia). Oferuje również kompleksowa diagnostykę alergii pokarmowych u dzieci, młodzieży, osób starszych, kobiety planujących poczęcie i ciężarnych.


Grupa Marsz Po Zdrowie zajmuje się promowaniem Nordic Walking jako sposobu uniwersalnej aktywności fizycznej. Organizuje wiele marszów dla różnych grup wiekowych, między innymi dla seniorów. Wielokrotnie brała udział w targach Aktywni 50+, edukując seniorów i przekonując do wartości płynących ze zdrowego stylu życia.  

Mój Dietetyk to ogólnopolska sieć gabinetów dietetycznych prowadzących indywidualną pracę z pacjentem, której celem jest nie tylko normalizacja masy ciała, ale również poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i trwała zmiana nawyków żywieniowych. W ramach spotkań prowadzone jest też doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej aktywności fizycznej i planu treningowego. Prowadzone są tu również warsztaty i wykłady. 

Reprezentacja środowiska pielęgniarek i położnych w Poznaniu, współpracująca z pielęgniarkami i położnymi z Komisji i Zespołów działających przy Okręgowej Radzie. W skład grupy wchodzą pielęgnarki środowiska nauczania i wychowania, położne oraz pielęgniarki opieki geriatrycznej. 

Stowarzyszenie zrzesza osoby chore na cukrzycę. Organizuje szkolenia dla diabetyków (wykłady lekarzy i pielęgniarek różnych specjalizacji) szczególnie poświęcone opanowaniu choroby i zapobieżeniu powikłaniom cukrzycowym. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań jest prowadzony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą od 1 stycznia 2009 roku i stanowi cześć ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzi ponad 500 organizacji znajdujących się na terenie całej Europy.

Punkt zajmuje się szeroko rozumianą informacją i edukacją europejską oraz promocją Unii Europejskiej. Każdy może przyjść, zadzwonić, czy napisać do Punktu Europe Direct, aby zadać pytanie, zasięgnąć porady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii.

Ponieważ wszystkie unijne polityki leżą w obszarze działania sieci Europe Direct, Punkt  Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań postanowił włączyć się w kampanie „We love eating” m.in. prowadząc lekcje o tematyce zdrowego odżywiania się w wielkopolskich szkołach oraz promując kampanię podczas organizowanych przez siebie imprez europejskich.

Grupa osób związana z Centrum Inicjatyw Senioralnych złożona z aktywnych wolontariuszy i wolontariuszek współpracujących z Centrum i lokalnych liderów i liderek środowiska poznańskich seniorów. 

Spółdzielnia została powołana przez dwa Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Poznań oraz Stowarzyszenie Na Tak. Zajmuje się gastronomią i działaniami na rzecz zdrowego stylu życia skierowanymi dla osób dietozależnych. 

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa na rzecz samotnych osób starszych. Celem stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób starszych. W ramach działalności prowadzone są zajęcia i warsztaty z dietetykiem dotyczące zasad racjonalnego żywienia oraz dietoprofilaktyki i dietoterapii w przebiegu wielu chorób. Stowarzyszenie uzyskało Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” jako szczególnie przystosowane do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Celem stowarzyszenia jest m.in. ochrona i promocja zdrowia oraz wspomaganie działalności diagnostycznej, pomoc osobom niepełnosprawnym, nauka i edukacja między innymi w zakresie onkologii, psychoonkologii, psychosomatyki, psychoterapii i promocji zdrowia.

Przesłaniem Stowarzyszenia jest promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Głównym celem działalności jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. 

Fregata Swimming od początku swojej działalności, czyli od 17 lat, promuje zajęcia w wodzie jako jeden z dobrych nawyków zdrowego stylu życia i to w każdej grupie wiekowej - poczynając od niemowlaków a na seniorach kończąc. Szkoła oferuje zajęcia nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz aqua aerobik, aqua gimnastykę, zajęcia dla kobiet w ciąży i rehabilitację dla dorosłych. Fregata uzyskała również certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” .

W szkole podstawowej nr 19 duży nacisk kładzie się na wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych i licznymi sukcesami uczniów w konkursach i turniejach pozaszkolnych. Na każdym poziomie klas IV – VI funkcjonuje klasa sportowa. Uczniowie klas II i III biorą udział w nauce pływania. W ubiegłym roku szkolnym szkola zdobyła tytuł „Szkoły w ruchu”. Uczniowie włączają się do akcji promujących zdrowie, jak również sami, wspólnie z nauczycielami, inicjują je. Uczniowie biorą udział w zajęciach dotyczących prawidłowego odżywiania „Jedz warzywa i owoce”, prowadzonych przez przedstawiciela WGRO, w warsztatach kulinarno-filmowych, zajęciach organizowanych przez pracownika Ogrodu Ekologicznego. Szkoła uczestniczy w programach „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole” za porozumieniem z ARR. 

Poprzez zawody sportowe i stały system szkolenia Klub promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród uczniów szkoły podstawowej. W interesujący sposób przekazuje dzieciom w wieku szkolnym praktyczne informacje dotyczące zdrowego i aktywnego stylu życia. 

W ramach zainteresowań badawczych i dydaktycznych dr Twardowska-Rajewska porusza takie zagadnienia jak: edukacja zdrowotna, gerontologia, konstruowanie programów profilaktycznych, podstawy geriatrii, współpraca międzypokoleniowa jako podstawa kształtowania zachowań prozdrowotnych w rodzinie, społeczno-kulturowe aspekty zdrowia. 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia ze studentami wydziałów: dietetyki oraz lekarskiego. Od kilku lat na zajęciach poruszane są tematy związane ze zdrowym żywieniem i właściwym stylem życia. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Polskim Towarzystwem Gerontologicznym pracownicy brali udział w projekcie edukacyjnym dla seniorów "Pełni życia i mądrości".

Działalności naukowa Katedry obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem jakości żywności oraz żywieniem człowieka. W Katedrze prowadzone są zajęcia m. in. dla studentów specjalności "Żywienie człowieka"

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzone są sprawy dotyczące ochrony zdrowia, promocji zdrowia i pomocy społecznej. Do Wydziału należą m. in. sprawy z zakresu: promocji i profilaktyki zdrowotnej.

"Modelarnia zdrowia" zajmuje się popularyzacją wiedzy o zdrowym odżywianiu opartym na pełnowartościowych produktach i zbilansowanej diecie. Organizowane są tu wykłady i warsztaty. Zespół współpracuje z lokalnymi klubami fitnesu, szkołami i klubami sportowymi dla dzieci i młodzieży oraz poradniami POZ i rehabilitacyjnymi.

Zespół Dziennych Domów Pomocy to miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zespół jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a którym rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.