Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Masz asa, możesz więcej!

03.2.2021

Grafika przestawiająca projekt Fundacji Sowelo dotyczącej udogodnień dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności - po środku rysunek kobiety, w tle rysunek orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu osobistego.W ramach projektu, realizowanego przez Fundację Sowelo oraz Stowarzyszenie MONAR, osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w Poznaniu mogą skorzystać z bezpłatnych usług asystenckich.

Żeby skorzystać z usług asystenckich, należy uzyskać skierowanie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Liczba godzin wsparcia dla każdego z uczestników jest uzależniona od diagnozy potrzeb, którą przeprowadzą specjaliści. Aby skorzystać ze wsparcia asystenta, trzeba podpisać z nim kontrakt określający warunki współpracy.

Asystent pomoże m.in.:

  • w przemieszczaniu się w wybrane miejsca;
  • zrobieniu zakupów;
  • załatwieniu sprawy urzędowej;
  • prowadzeniu domu;
  • aktywnym spędzaniu czasu wolnego;

Z usług asystenckich w ramach projektu mogą skorzystać osoby, które:

  • płacą podatek dochodowy w Poznaniu;
  • mieszkają w Poznaniu;
  • mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    są pełnoletnie;

Więcej na temat projektu (m.in. regulamin) znaleźć można na stronie:

Fundacja Sowelo: Masz Asa, możesz więcej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

Projekt jest poddziałaniem realizowanym w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania i potrwa do 31 grudnia 2021 r.