Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Miasto pomoże w likwidacji azbestu

06.2.2024
Grafika promująca akcję usuwania azbestu. Zielone tło z ciemnozielonym napisem "Azbest - pozbądź się problemu"
Grafika: UMP

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Miasto Poznań pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru tego materiału. Akcja jest skierowana do mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian.

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

lub

  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie w całości koszty wykonania tej usługi.

Na ten cel zabezpieczono w miejskim budżecie 200 tys. zł. Jeśli pojawi się taka możliwość, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania będzie wnioskował o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w poprzednich latach udało się pozyskać takie wsparcie z ogólnopolskiego programu).

Tak jak w poprzednich latach wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne posiadające na swoich nieruchomościach w Poznaniu wyroby zawierające azbest (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). Niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do takiej nieruchomości.

Nabór potrwa do 30 kwietnia. Wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą na adres Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań) i przez ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Należy pamiętać, że datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej Poznań bez azbestu. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska — telefonicznie pod numerem: 61 878 5017 oraz drogą mailową: azbest@um.poznan.pl.

Źródło: poznan.pl