Poznańskie Pudełko Życia

Zapraszamy seniorów i opiekunów osób zależnych, mieszkających w Poznaniu, po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia do CentrumIS, Centrum Informacji Miejskiej na ul. Ratajczaka oraz Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku.

Idea Poznańskiego Pudełka Życia

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do jak najodpowiedniejszego przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz. 

Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części ankiety, niezbędny będzie również podpis lekarza rodzinnego.

W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Ważne!

W celu udaremnienia ewentualnych prób oszustwa organizatorzy informują, że Poznańskie Pudełko Życia jest bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pudełek po domach.

Z uwagi na to, że Karta Informacyjna musi zawierać bieżące informacje/dane medyczne tutaj zamieszczona jest Karta do pobrania oraz Formularz, który jest instrukcją wypełnienia Karty.

Organizatorzy

W przygotowaniu Poznańskiego Pudełka Życia udział wzięli: Centrum Inicjatyw Senioralnych,  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, do niedawna Krajowy konsultant ds. geriatrii.

Szczegółowe informacje: 61 847 21 11. 

Koordynator: Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych