Galeria konferencji

Międzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej

22-23 maja 2012r., Poznań


   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.