Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Roczne podsumowania działalności Miejskiej Rady Seniorów: