Migrant Info Point poszukuje mentorów w wieku 50+

Grafika artykułu: na jasnoniebieskim tle dziewięć osób w różnym wieku, różnej płci. Są to przedstawiciele różnych ras i kultur. Wszyscy obejmują się ramionami i uśmiechają. Nad ich głowami napis "Zostań mentorem/mentorką" oraz zakreślone ukośnymi liniami okrągłe, kolorowe pola. W lewym, górnym rogu logotyp Migrant Info Point.Migrant Info Point prowadzi program pod hasłem „Mentoring dla seniorów”, który polega na połączeniu w pary mentora z Polski oraz cudzoziemca. Obok informacji i doradztwa cudzoziemcy i cudzoziemki otrzymują wsparcie w integracji ze społecznością lokalną.

Rolą mentora jest poświęcenie 1-1,5 godz. czasu tygodniowo swojemu partnerowi przez okres trzech miesięcy, wsparcie w praktycznych, codziennych sprawach, takich jak poruszanie się po mieście, zapewnienie dostępu do informacji o możliwych aktywnościach i rozrywkach w Poznaniu oraz doskonalenie komunikacji w języku polskim.

Mentoring – co to takiego?

Mentoring to pewien rodzaj profesjonalnej przyjaźni. Ma ona charakter nieformalny i nieodpłatny, działa na zasadzie relacji pomiędzy mentorem a podopiecznym. Bycie mentorem to świetny sposób wspierania ludzi, którzy tego potrzebują – studentów, osób starszych oraz innych grup wrażliwych. Grupą, do której skierowany jest program w ramach Migrant Info Point, są cudzoziemcy i cudzoziemki, którzy często mają problemy z adaptacją w mieście i w kraju, w którym przyszło im mieszkać.

Mentorem lub mentorką może zostać każdy. Nie ma żadnych specjalnych wymagań, nie jest potrzebne doświadczenie. Do programu „Mentoring” poszukiwane są osoby, które są otwarte w stosunku do innych kultur, empatyczne, znają język obcy (ale nie jest to wymóg konieczny), dobrze znają Poznań, są odpowiedzialne. Poza niesieniem pomocy osobom, które są nowe w Poznaniu i Polsce, na przyszłego mentora czy mentorkę czekają inne korzyści, to m.in. poszerzenie horyzontów kulturowych oraz wiedzy o problemach migrantów, polepszenie znajomości języków obcych, rozwinięcie umiejętności takich jak komunikacja międzyludzka oraz gospodarowanie własnym czasem.

Jakie są obowiązki mentorskie?

  • spotkania z podopiecznym raz lub dwa razy w tygodniu (1-1,5 godz.) przez przynajmniej trzy miesiące,
  • uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym oraz w spotkaniach z koordynatorem projektu,
  • pomoc podopiecznemu w poznaniu miasta,
  • informowanie koordynatora projektu lub biuro Migrant Info Point o problemach, które mogą się pojawić,
  • opcjonalnie również pomoc w odnalezieniu się na rynku zawodowym (jeśli obie osoby łączy wspólna branża).

Rekrutacja:

Mentorem może zostać osoba w wieku 50+. Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić specjalną ankietę dla mentorów. Wypełniony kwestionariusz można: odesłać na adres olha.tkachuk@migrant.poznan.pl lub dostarczyć osobiście do biura przy ul. Półwiejskiej 17/27 (II piętro).

Szczegóły: