Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: Na zdjęciu dwóch seniorów tyłem do obiektywu, maszerujących z kijkami do nordic walking .
Fot. UMP

Poznaniacy i poznanianki, którzy mają co najmniej 60 lat, mogą zgłosić się po mikrogranty – trwa właśnie kolejny nabór w ramach konkursu. Seniorzy, którzy chcą zrobić coś dla siebie i swojego otoczenia, mogą zdobyć nawet 2 tys. zł z miejskiego programu na realizację swoich pomysłów. 

Poznań przeznaczy w tym roku aż 150 tys. zł na mikrogranty dla seniorów. To już trzecia edycja popularnego miejskiego projektu. Seniorzy i seniorki, którzy mają pomysł na aktywizujące i międzypokoleniowe inicjatywy, mogą zdobyć na ich realizację nawet do 2 tys. zł.

Kto może się zgłosić

W konkursie mogą wziąć udział nieformalne grupy seniorów i seniorek mieszkających w Poznaniu. Muszą to być co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej (mogą to być także członkowie klubów seniora). Ważne: każda grupa musi mieć patronat operatora. W tym roku – w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert – jest nim Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It’s Up To You. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zgłosić się po patronat, można znaleźć na stronie: dzialamyrazem.pl

W 2022 roku na mikrogranty dla seniorów Miasto przeznaczy 150 tys. zł. W konkursie zostanie wybranych minimum 75 najlepszych pomysłów, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 2 tys. zł.

Na co można dostać pieniądze

Mikrogranty można dostać na projekty, które zwiększą liczbę oraz różnorodność działań dotyczących:

 • realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne,
 • wspierania działań wynikających z potrzeb danej społeczności,
 • wspierania współdziałania mieszkańców, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wspierania aktywności społecznej seniorów i seniorek.

Nabory i realizacja mikrograntów

Konkurs mikrograntów w 2022 roku zakłada ogłoszenie trzech naborów wniosków:

 • I nabór – zakończył się, odbył się w sierpniu i wrześniu, na realizację pomysłów przeznaczonych zostało 70 tys. zł,
 • II nabór – w październiku 2022 r., przeznaczonych zostanie 40 tys. zł,
 • III nabór – w listopadzie i grudniu 2022 r. (rozpocznie się 1 listopada), przeznaczonych zostanie 40 tys. zł.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji mikrograntu:

 • w ramach II naboru – od 1 do 31 października 2022 roku,
 • w ramach III naboru – od 15 listopada do 15 grudnia 2022 roku.

Uwaga!

Minimalny czas trwania działań podczas realizacji mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych). W jednym naborze grupa nieformalna seniorek i seniorów będzie mogła złożyć tylko jedną ofertę. Ta sama grupa będzie mogła złożyć wniosek w kolejnym naborze pod warunkiem złożenia sprawozdania z działań w poprzednim naborze.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla Grup Nieformalnych – telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 (w środy w godz. 16.00-20.00)
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacja Akademia Aktywności Senioralnej 2022)
 • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7 (we wtorki i czwartki w godz. 12.00-16.00, uwaga – na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie pod numerem tel. 666 739 981.

Więcej informacji na temat Konkursu Mikrograntów Akademia Aktywności Senioralnej 2022 oraz wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znaleźć można również na stronie: dzialamyrazem.pl.

Źródło: www.poznan.pl