Miniwarsztaty komputerowe w CIS

Zapraszamy do wzięcia udziału warsztatach komputerowych organizowanych w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Proponujemy dwa tematyczne warsztaty – poświęcone transportowi w Poznaniu oraz załatwianiu spraw w urzędach.

Program warsztatów:

TRANSPORT W POZNANIU

Terminy: 5 i 13 marca, w godz. 11.00-12.30

Czas trwania: 2 spotkania po 1,5 godziny

Uczestnicy  dowiedzą się, jak poruszać się po Poznaniu, korzystając ze strony MPK, jakdojade.pl, itp.

SPRAWY W URZĘDZIE

Terminy: 19 i 26 marca, w godz. 11.00-12.30.

Czas trwania: 2 spotkania po 1,5 godziny

Uczestnicy dowiedzą się, jak usprawnić swoje wizyty i załatwianie spraw w poznańskich urzędach.

Na warsztaty zapraszamy osoby z podstawowymi umiejętnościami poruszania się w Internecie oraz posiadające własny komputer, z którym mogą przyjść na warsztaty. Jedna osoba może zapisać się na jeden warsztat, w ramach którego odbędą się 2 spotkania w wyznaczonych terminach.

Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 61 847 21 11, liczba miejsc ograniczona (grupy 6-ososbowe).

Miniwarsztaty poprowadzi Roma Cieślak, Poznańska Wolontariuszka Roku.