Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nabór NGO do rady programowej ds. wdrażania polityki senioralnej

30.3.2023

Grafika artykułu: Na kolorowych, kwadratowych polach - niebieskich, jasnoniebieskich, żółtych i jasnożółtych - szczegółowe informacje na temat naboru, w centrum graficznie przedstawiony formularz z żółtym długopisem, w lewym, górnym rogu ikona ludzi siedzących przy stole. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w ramach Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji programu „Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2023-2026”. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia.

W skład Rady Programowej wejdą m.in.: przedstawicielki i przedstawiciele właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jednostek miejskich, organizacji pozarządowych. Do jej zadań należeć będzie w szczególności ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań w kolejnych latach, z określeniem wskaźników oraz mierników realizacji, dokonywanie corocznej oceny postępów realizacji działań i zgłaszanie wniosków korygujących. Zaproszenie skierowane jest w szczególności do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatek i kandydatów przyjmowane są do 5 kwietnia 2023 roku. Formularz zgłoszeń i wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:

Szczegóły

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 61 878 57 96 lub 61 878 57 34 oraz pod adresem mailowym: prdpp@um.poznan.pl, w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania.