Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: W centrum, na niebieskim, okrągłym polu żółty napis "Ruszył nabór wniosków", wokół tego pola niebieskie i żółte kropki nawiązujące do braw flagi ukraińskiej. W lewym, górnym rogu, na biały polu - napis w języku polskim i ukraińskim: "Nowe relacje". Ruszył nabór wniosków w programie grantowym „Nowe relacje – działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym”. Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Celem programu jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Wspierane będą aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.

Poszukiwane są organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które mają doświadczenie w aktywizacji lub integracji osób w wieku 50+, realizowały działania międzypokoleniowe lub organizowały inicjatywy na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców. Odbiorcami bezpośrednimi prowadzonych w programie działań powinny być też inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem. Okres realizacji projektu może trwać do 8 miesięcy, a działania projektowe powinny się zacząć się później niż 28 października 2022 roku.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 9 października 2022 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 18 października. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program finansowany jest przez Help Age International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.