Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nagroda „Najlepszy Przyjaciel Seniorów” – ruszyły zgłoszenia

01.6.2023

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejską Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 czerwca. 

Zdjęcie przedstawia statuetkę nagrody „Senioribus optime meritis” - rzeźbę starszego mężczyzny z rowerem. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest raz w roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Rady Seniorów:

Wnioski można składać osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 lub elektronicznie na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl.

Uwaga!

Wnioski składane osobiście w siedzibie CIS należy dostarczyć w zaklejonej kopercie.

Termin przesyłania i składania wniosków mija 30 czerwca 2023 roku.