Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Zgłoszenia do nagrody „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”

20.6.2022
Grafika artykułu: Na zdjęciu statuetka nagrody "Najlepszy Przyjaciel Seniorów", przedstawia starszego mężczyznę z rowerem, w tle zielone kwiaty. 
Statuetka nagrody „Najlepszy Przyjaciel Seniorów”, fot. UMP

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejska Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów. 

Nagroda „Senioribus optime meritis” („Najlepszy Przyjaciel Seniorów”) ma charakter honorowy i przyznawana jest od 2020 roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur. W przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

Trwają zgłoszenia kandydatek i kandydatów do konkursu. Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie Miejskiej Rady Seniorów. Wniosek należy przesłać na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl (skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające).

Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły: