Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Narodowy Spis Powszechny. Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?

19.5.2021

Grafika. W lewym górnym rogu napis: Sprawdź tożsamość rachmistrza. Poniżej hasło: Liczmy się dla Polski! Po prawej zdjęcie mężczyzny. W tle duża czerwona słuchawka. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Takie badanie odbywa się raz na 10 lat i jest obowiązkowe dla każdego mieszkańca Polski. W tym roku spis jest realizowany głównie online, jednak do osób, które do tej pory nie spisały się przez internet, mogą zadzwonić rachmistrzowie.

W maju prace rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni. Będą oni kontaktować się z respondentami, którzy jeszcze nie spisali się przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy odmówić udzielenia im odpowiedzi na pytania.

Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z dwóch dedykowanych numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać mieszkańców w domach. Tożsamość rachmistrza najłatwiej sprawdzić poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl lub infolinię spisową – 22 279 99 99.

Warto pamiętać, że jeżeli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie ma prawa dzwonić do respondentów w tej sprawie. Rachmistrz nie będzie także pytać o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent można zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego. W Poznaniu – tel: 61 646 33 44, e-mail: nsp2021@um.poznan.pl.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Szczegóły na stronie: spis.gov.pl.