Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

„Kumple bez uprzedzeń” – nabór do projektu

20.7.2022

Grafika artykułu: na szarym tle duży, czarny napis "Innowacyjnie", pod nim żółty - "Małgorzata Skała". Nad napisem świecąca się żarówka. W ramach projektu realizowane będą spotkania dla osób 60 +, głównie mężczyzn, i osób wychodzących z bezdomności. Celem projektu jest zintegrowanie jego uczestników, tak, aby poza projektem, stanowili dla siebie stałe wsparcie.

Obie grupy deklarują, że najbardziej brakuje im kontaktu i rozmowy z drugim człowiekiem, rozmowy bez uprzedzeń i stereotypów, takiej jaką prowadziło się z kumplami ze szkoły, podwórka. Projekt zakłada stworzenie miejsca do rozmów, w którym uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Działanie potrwa pół roku, uczestnicy najpierw wezmą udział w szkoleniach (w siedzibie PISOP, ul. Chwaliszewo 75). Innowacja zakłada spotkania dwa razy w miesiącu (miejsce: Pokrzywno 2, Poznań, u sióstr Elżbietanek). Początkowo spotkaniom będzie towarzyszył moderator – pomoże przełamywać bariery i budować wzajemne zaufanie. Uczestnicy projektu będą tworzyć duety, a potem wspólnie korzystać z oferty miasta  – będą to wspólne wyjścia do kina, kawiarni. Każda z grup będzie miała możliwość spotkania z psychologiem, z którym omówi pojawiające się problemy.

Podczas spotkań nakręcone zostaną trzy filmiki ukazujące dynamikę rozwoju projektu.

Rekrutacja (poszukiwanych jest 10 osób w wieku 60+):

Innowacja realizowana jest w ramach projektu Innowacje Społeczne Ziarno Dobra.

Szczegóły:

Innowacja realizowana jest z  Projektu Grantowego „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.