Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Niższe podatki dla emerytów i rencistów

07.7.2022

Logotyp ZUSOd 1 lipca obowiązują ważne zmiany podatkowe. Zmiany przepisów oznaczają dla emerytów i rencistów, a także dla osób pobierających zasiłki obniżkę podatków.

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej zostanie obniżona z 17 proc. do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku.

Jakie zmiany wprowadzono?

 • obniżono stawkę podatku z 17 do 12 proc.
 • obniżono kwotę zmniejszającą podatek z 5 100 zł do 3600 zł (30 000 zł x 12 proc.),
 • obniżono miesięczną kwotę zmniejszenia zaliczki z 425 zł do 300 zł (1/12  z 3 600 zł ).

Od lipca 2022 r. z emerytury i renty będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy według stawki 12 proc., pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł.

Obniżka stawki do 12 proc. będzie obowiązywała w rozliczeniu podatku dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku. Kwoty należne z tytułu obniżenia stawki PIT za okres od stycznia do czerwca będzie można rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym za 2022 rok (czyli w 2023 roku).

Co pozostaje bez zmian?

 • granica pierwszego przedziału skali podatkowej – 120 000 zł,
 • roczna kwota wolna od podatku – 30 000 zł,
 • stawka podatkowa 32 proc. dla dochodu powyżej 120 000 zł.

Ze świadczeń do 2 500 zł brutto wciąż nie będzie odprowadzany podatek. Osoby pobierające świadczenia w wysokości między 2 500 zł a 9 300 zł otrzymają w lipcu 2022 roku wypłatę na rękę wyższą o od 1 zł do 121 zł niż w czerwcu (najwyższy zysk przy świadczeniu ok. 4 920 zł).

Przykładowo:

 • dla świadczenia 3 210 zł będzie wyższa o 36 zł miesięcznie,
 • dla świadczenia 4 922 zł będzie wyższa o 121 zł miesięcznie,
 • dla świadczenia 5 350 zł będzie wyższa o 109 zł miesięcznie,
 • dla świadczenia 7 490 zł będzie wyższa o 50 zł miesięcznie,
 • dla świadczenia 9 309 zł nie będzie różnicy w wypłacie,
 • dla świadczenia 9 416 zł będzie niższa o 3 zł miesięcznie.

Emeryci i renciści zyskają także na zmianach, jeśli chodzi o wysokość podatku za cały 2022 rok. Emerytury i renty osób zyskujących na zmianie przepisów mieszczą się w granicach 2 500–16 000 zł. Na przykład osoba ze świadczeniem 3000 zł miesięcznie zapłaci o 2095 zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca co miesiąc emeryturę lub rentę w wysokości 4500 zł, może liczyć na niższy podatek o 1606 zł.

Szczegóły:

 • Centrum Obsługi Telefonicznej, tel. 22 560 16 00, Konsultanci COT są dostępni od pon. do pt. w godz. 7.00-18.00 | ZUS: Kontakt