Wczesne diagnozowanie Alzheimera – naukowcy szukają chętnych do badań

Grafika artykułu: ikona mózgu złożona z połączonych ze sobą kolorowych odcinków, każdy odcinek składa się ze zwężanej na środku kreski oraz pierścieniu na jednym jej końcu.Celem projektu badawczego prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii i psychiatrii jest opracowanie nowej, bezinwazyjnej metody diagnozowania choroby Alzheimera na jej wczesnym etapie.

W celu przeprowadzenia badań pilotażowych w projekcie naukowcy planują zgromadzić grupę około 50 osób zagrożonych rozwojem choroby, a także podobną grupę kontrolną.

Badacze zapraszają do udziału w badaniu wszystkie osoby, które obawiają się, że coś złego dzieje się z ich pamięcią oraz osoby bez zaburzeń pamięci po 50. roku życia, które mają lub miały wśród swoich bliskich krewnych osoby z wczesnym otępieniem (to jest takim, które rozwinęło się przed 65. rokiem życia). Program nie jest przeznaczony dla osób z wyraźnymi objawami otępienia, już rozpoznaną lub zaawansowaną chorobą Alzheimera.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a wyniki badań będą w pełni anonimizowane. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać pełne wyniki swoich badań, w tym wyniki badań słuchu, wzroku oraz wyniki konsultacji ze specjalistą z dziedziny psychiatrii lub neurologii.

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać, wysyłając wiadomość e-mail na adres kierownika projektu, dr. n. med. Marcina Górniaka, specjalisty psychiatrii: lekarz.marcin.gorniak@gmail.com.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: