Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nowa strona Miejskiej Rady Seniorów

04.6.2021

Zrzut ekranu ze strony Miejskiej Rady Seniorów.Piętnaścioro społeczników już prawie od 15 lat działa na rzecz osób starszych w naszym mieście. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu zbiera opinie, inicjuje nowe pomysły – trzyma rękę na pulsie, aby poznańskim seniorkom i seniorom żyło się lepiej. Dzięki nowej stronie internetowej MRS, która właśnie wystartowała, można przyjrzeć się jej działaniom.

Stronę internetową Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu: www.poznan.pl/mrs uruchomił serwis www.poznan.pl. Można na niej znaleźć informacje na temat działań i inicjatyw MRS. W zakładce „O Radzie” znajdują się plany pracy MRS, protokoły z posiedzeń oraz stanowiska w istotnych dla najstarszych mieszkańców kwestiach. Zapoznać się można również ze składem osobowym rady.

Poznańskie seniorki i seniorzy znajdą też na stronie informacje na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych. Dowiedzą się, gdzie warto się wybrać, aby aktywnie spędzić czas w otoczeniu przyrody. W specjalnych zakładkach znajdują się też dane dotyczące poznańskich klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku działających w naszym mieście. Zakładka „Usługi dla seniora” zawiera informacje na temat projektów w ramach Pakietu Poznań Viva Senior (to m.in. Książka dla Seniora, Taksówka dla Seniora, Złota Raczka dla Seniora czy Miejska Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego). Zakładka „Zdrowie” to miejsce, gdzie pojawiają się linki do najważniejszych programów profilaktycznych, zarówno rządowych, jak i miejskich – realizowanych również z myślą o seniorach w trakcie pandemii.

Strona powstała we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Miejska Rada Seniorów powołana została w 2007 roku. W jej skład wchodzi piętnaścioro osób, a kadencja trwa pięć lat. Obecnie urzęduje rada czwartej kadencji. Jej zadaniem jest wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu problemów poznańskich seniorów. Radni ściśle współpracują z władzami miasta oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Inicjują działania na rzecz seniorów, monitorują ich potrzeby i opiniują to, co robią władze samorządowe. Dzięki wieloletnim działaniom MRS najstarsi mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać m.in. z udogodnień w ramach pakietu Poznań Viva Senior, bezpłatnych wejściówek na spektakle i imprezy, wsparcia finansowego dla małych lokalnych inicjatyw społecznych czy programu budownictwa dla seniorów.