Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nowy numer konta do opłaty za odpady

13.1.2022
Grafika artykułu: plakat akcji dotyczącej opłat za odpady - na niebiesko-żółtym tle biało-czarna grafika domu, ponad domem unosi się worek z odpadami.
Grafika z archiwum UMP

Od 1 stycznia zmianie uległ numer konta, na które trafiają opłaty za odpady. Indywidualne numery rachunku są systematycznie generowane i wysyłane do właścicieli nieruchomości.

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami każdy zainteresowany otrzyma w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady:

  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP – gdy deklaracja wpłynęła elektronicznie poprzez przyjazne-deklaracje,
  • drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru – gdy deklaracja wysłana została pocztą lub przyniesiona osobiście.

Dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych pierwszy termin płatności to 15 stycznia. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe termin płatności to 15 czerwca 2022 r. (opłata  jednorazowa).

Jeżeli ktoś nie otrzyma indywidualnego numeru konta do 13 stycznia to opłaty należy dokonać na ogólny rachunek bankowy:

62 1020 4027 0000 1302 1697 6010

Wpłacając na ten numer rachunku w tytule opłaty należy wpisać: Opłata za odpady, imię, nazwisko i PESEL lub nazwę firmy i NIP oraz adres nieruchomości. Należy dokładnie opisać wpłatę, żeby mogła zostać prawidłowo zaksięgowana.

Odbiorca przelewu:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat,

ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań

Ważne! Po otrzymaniu indywidualnego numer rachunku bankowego kolejne wpłaty należy dokonać już na niego.

Należy zapłacić:

  • kwotę wynikającą z deklaracji bez zaokrągleń,
  • co miesiąc, bez wezwania,
  • z góry do 15. każdego miesiąca,
  • do 15 czerwca danego roku opłatę ryczałtową.

W przypadku złożenia kilka deklaracji, należy zrobić jeden przelew.

Wpłaty:

  • przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz oddziałów banku na stronie internetowej www.pkobp.pl/poi/).

Wpłacając na indywidualny numer rachunku należy wpisać – tytuł opłaty: Opłata za odpady.

Terminy płatności:

  • 15. dzień każdego miesiąca z góry, dot. nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych.
  • 15 czerwca  dot. nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe – opłata  jednorazowa.

Źródło: www.poznan.pl