Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Projekt ManAGEr

Kadr z filmu „Drogi dwudziestoletni”. Starszy mężczyzna stoi na tle obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ramach projektu ManAGEr powstał scenariusz lekcji wychowawczej, według którego przygotowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych film „Drogi dwudziestoletni” miał być pretekstem do rozmowy z młodzieżą na temat starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

Podczas zajęć prowadzonych uczniowie mieli okazję do:

  • osobistej refleksji nad kolejnymi etapami życia oraz pozytywnego zaprojektowania własnej starości,
  • zrozumienia zmian w aktywności życiowej, zachodzących wraz z wiekiem oraz uświadomienia sobie stałości pewnych cech, przekonań i wartości, mimo upływającego czasu,
  • zwiększenia świadomości dotyczącej mechanizmów uprzedzeń i wykluczenia ze względu na wiek,
  • poznania pozytywnych aspektów starości, przykładów aktywności w starszym wieku oraz współpracy międzypokoleniowej,
  • poznania i omówienia pojęć: aktywne starzenie się, solidarność międzypokoleniowa, ageizm.

W listopadzie i grudniu 2012 roku pilotażowe zajęcia zostały przeprowadzone wśród uczniów pięciu klas pierwszych II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Zajęcia okazały się interesującą propozycją zarówno dla młodzieży jak i pedagogów. Scenariusz, po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji, wraz z ofertą przeprowadzenia zajęć, trafił w 2013 roku do kolejnych szkół średnich w Poznaniu.