Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: na zdjęciu jedno z podwórek, które zmieniło się dzięki akcji, widać wejście do budynku, przed nim rośliny.
Fot. UMP

Ruszyła kolejna odsłona akcji „Odmień swoje podwórko”. Chętni poznaniacy i poznanianki mogą wziąć udział w warsztatach z profesjonalistami i przy ich pomocy upiększyć lokalną przestrzeń. Zgłoszenia można przesyłać do 9 maja.

To już 14. edycja akcji „Odmień swoje podwórko”. Podobnie jak w poprzednich latach, skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów w granicach osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz oraz Jeżyce. Składa się z dwóch etapów: projektowego i terenowego.

Część projektowa to dwudniowe warsztaty, które mają charakter konkursu. W ich trakcie  zespoły z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje. Miasto zapewnia pomoc ekspertów z zakresu kształtowania terenów zieleni i projektantów. Nagrodami zaś są elementy uzgodnionych projektów – np. sadzonki roślin, narzędzia i ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki czy elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Etap drugi, terenowy, to czas na wykonanie wypracowanych podczas warsztatów projektów.

W tegorocznej edycji preferowane są koncepcje, które zwiększą powierzchnię biologicznie czynną podwórek, a także skupią się na zagospodarowywaniu wód opadowych, wprowadzaniu i przywracaniu zieleni.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do 9 maja. O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia;
  • kolejność zgłoszenia;
  • ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora (na podstawie przesłanej przez zespół dokumentacji fotograficznej/wizji lokalnej).

Uwaga: do każdego zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu zgłaszanego do akcji, umożliwiającą dokonanie przez organizatora oceny aktualnego stanu zagospodarowania. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się na stronie poznan.pl.

Źródło: www.poznan.pl