Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Opieka pocovidowa dla osób starszych

22.2.2021

Poznańscy seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać ze wsparcia neuropsychologa, logopedy, dietetyka czy rehabilitacji. Możliwe są wizyty stacjonarne albo porady online lub przez telefon.

W ramach projektu „Holistyczna opieka pocovidowa osób starszych z wielochorobowością i chorobami neurodegeneracyjnymi”, finansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania, seniorki i seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z diagnostyki neuropsychologicznej, zaburzeń poznawczych i emocjonalnych (badania przesiewowe funkcji poznawczych), logopedycznej, Indywidualnej rehabilitacji funkcji poznawczych, interwencji terapeutycznych, wsparcia w sytuacji kryzysu czy warsztaty ze specjalistami. Wizyty stacjonarne odbywają się siedzibie Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4, dostępne są też porady telefoniczne oraz online, zapisy: 512 897 953.

Dla osób starszych dostępna jest również Geriatryczna Poradnia Dietetyczna prowadzona przez dietetyczkę Martę Lewandowicz. W ramach działania poradni można skorzystać m.in. z konsultacji dietetycznej, oceny stanu odżywiania, składu ciała, masy i siły mięśniowej czy sposobu żywienia. Wizyty stacjonarne odbywają się również w siedzibie Hospicjum Domowego przy ul. Bednarskiej 4, można skorzystać również z porad telefonicznych oraz online, zapisy: 601 724 445.