Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Opieka wytchnieniowa w Poznaniu – trwają zapisy do programu

05.10.2021

Można się już zgłaszać do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  dotyczącego opieki wytchnieniowej. Program realizowany jest przez miasto razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi.

Opieka wytchnieniowa to bezpłatny program, który pomaga rodzinom lub opiekunom osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością odciążając ich na pewien czas od codziennych obowiązków związanych z opieką. Dzięki temu opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają chwilę dla siebie, mogą odpocząć, załatwić swoje sprawy czy spotkać się ze znajomymi ze mając pewność, że ich bliscy są w tym czasie pod opieką specjalistów. Mogą też skorzystać z porady psychologów i terapeutów, a także dowiedzieć się więcej o zasadach rehabilitacji czy pielęgnacji.

Osoby chętne mogą wybrać jedną z trzech proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, należy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza możliwość to pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie do 240 godzin). Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA, kontakt: ul. Pamiątkowa 28a, tel. 61 868 66 46,
  • Fundacja Dom Autysty, kontakt: ul. Szamotulska 65B, tel. 733 673 674.

Druga propozycja to pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnością (maksymalnie do 14 dni). Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie Na Tak, kontakt: ul. Płowiecka 15, tel. 61 868 84 44,
  • Fundacja Dom Autysty, kontakt: ul. Szamotulska 65B, tel. 733 673 674.

Trzecią opcją jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki (maksymalnie 20 godzin dla opiekuna). Realizatorzy:

  • Fundacja Petra Senior, kontakt: ul. Krasińskiego 4, tel. 724 076 584,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA, kontakt: ul. Pamiątkowa 28a, tel. 61 868 66 46.

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze czy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł)

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), która ma niepełnosprawność sprzężoną lub złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia oraz stale przebywa w domu – czyli nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W ramach programu zapewnione zostanie: 5 080 godzin wsparcia w formie pobytu dziennego dla  23 osób, 742 dni pobytu całodobowego dla 53 osób, 968 godzin  poradnictwa specjalistycznego dla 49 opiekunów. 

Program realizowany jest od 30 czerwca do 27 grudnia 2021 r., a pieniądze na ten cel Miasto otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości  725 600,00 zł.