Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: zdjęcie osoby na wózku inwalidzkim - zbliżenie dłoni trzymającej koło wózka inwalidzkiego.
fot. UMP

Miasto Poznań razem z organizacjami pozarządowymi realizuje program dotyczący opieki wytchnieniowej – można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi i dziećmi ze znacznym stopniem  niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W ramach programu, rodziny lub opiekunowie otrzymują bezpłatną pomoc w opiece, dzięki czemu będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym miejscu – maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

Organizacje: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak dla Samodzielności zapewniają również pobyt dzienny dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druga propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami – maksymalnie do 14 dni pobytu. Realizatorami zadania są:

Stowarzyszenie Na Tak zapewnia również pobyt całodobowy dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną lub:

  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, czyli nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Program realizowany jest od 28 kwietnia do 27 grudnia 2022 r. Miasto otrzymało na niego ponad 1,56 mln zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Źródło: www.poznan.pl