Opieka paliatywna

W myśl Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opieka paliatywna jest całościową, czynną opieką nad ludźmi, których choroba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona przede wszystkim zwalczanie bólu i innych objawów, ale także opanowywanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych chorego.  To także czynne wspieranie rodziny chorego w okresie choroby oraz po śmierci bliskiej osoby. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej jakości życia człowieka chorego i jego rodziny.

W Poznaniu funkcjonuje kilka organizacji i placówek zajmujących się opieką paliatywną dla dorosłych. Poniżej znajdują się ich adresy oraz krótki opis ich działalności.

HOSPICJUM PALIUM
os. Rusa 55
61-245 Poznań
tel. 61 873 83 06, 61 873 83 10
e-mail: ptopop@hospicjum-palium.pl

Jest największym w Poznaniu ośrodkiem obejmującym kompleksową opieką paliatywną chorych i ich bliskich. Hospicjum jest też miejscem edukacji i szkolenia kadry lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innych w opiece paliatywno-hospicyjnej. Placówkę organizacyjnie i finansowo wspiera Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.

Opieka medyczna jest sprawowana przez jednostki organizacyjne Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Należą do nich: Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum domowe, Oddział Medycyny Paliatywnej, Psycholog, Pracownik socjalny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wraz z Pracownią Fizjoterapii. W budynku mieszczą się również: Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Poradnia Chirurgii Ogólnej, ukierunkowana na leczenie ran przewlekłych, Poradnia Geriatryczna, dedykowana osobom starszym borykającym się ze złożonymi problemami zdrowotnym.

Więcej informacji na stronie internetowej: HOSPICJUM PALIUM

Gorąco zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej prowadzonej przez Hospicjum opieka w domu - serwisu poświęconego opiece nad nieuleczalnie chorym w domu. Znajdą tam Państwo porady i najbardziej istotne informacje dotyczące pielęgnacji i wsparcia chorych w domu. Za pośrednictwem strony można zadać też pytanie specjalistom z zespołu medycznego, wymienić doświadczenia na forum z innymi opiekunami chorych przewlekle, a także podzielić się refleksjami na temat walki z chorobą.

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ "HOSPICJUM DOMOWE" 
ul. Bednarska 4
60-571 Poznań
tel. rejestracja: 61 855 11 76, sekretariat: 61 841 01 11
e-mail: list@hospicjum-domowe.poznan.pl

Stowarzyszenie realizuje obecnie zadanie współfinanlsowane z budżetu Miasta Poznania: Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie działań na rzecz tych osób: udzielanie specjalistycznych świadczeń w warunkach domowych dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, wizyta lekarza, pielęgniarki, psychologa, pracownika socjalnego, rehabilitanta.

Więcej informacji na stronie internetowej HOSPICJUM DOMOWE

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OPIEKI PALIATYWNEJ
ul. Świt 47/49
60-569 Poznań
tel. 691 911 396
e-mail: wsparcie@wsparcie.com.pl

Stowarzyszenie realizuje obecnie zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania: Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi.

Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin, obejmuje między innymi: zwalczanie bólu trudnego do opanowania, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, wspomaganie rodziny w czasie trwania choroby, a także w okresie osierocenia.

Więcej informacji na stronie internetowej WSPARCIE OPIEKI PALIATYWNEJ

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS 
Akademia Walki z Rakiem
ul. Wierzbięcice 18/5
61-568 Poznań
tel. 61 820 27 46
502 994 497  lub 501 080 663 
(pn – pt od 9:00 do 21:00)

Stowarzyszenie realizuje: Centrum Pomocy Psychoonkologicznej - Akademia Walki z Rakiem:

Akademia Walki z Rakiem powstała w 2005, jako odpowiedź na potrzeby pacjentów chorych onkologicznie a także osób ich wspierających. Obecnie Akademia Walki z Rakiem funkcjonuje przy Fundacji „Światło” w Toruniu i kilkunastu miastach w Polsce  – tworząc tym samym Ogólnopolską Sieć Akademii Walki z Rakiem. Głównym zadaniem jaki stawia przed sobą Akademia jest pomoc psychologiczna osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim. Zważywszy na ogromną rolę jaką w procesie zdrowienia odgrywa samopoczucie pacjenta naszym głównym celem jest wzmocnienie kondycji psychicznej podopiecznych, pomoc w walce z lękiem oraz dążenie do zminimalizowania stresu związanego z trudami procesu leczenia. 

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS realizuje główne założenia projektu, będąc poznańskim oddziałem Akademii Walki z Rakiem.

W ramach tego przygotowano dla Państwa różne formy pomocy, które realizowane są przez: udzielanie konsultacji psychoonkologicznych, terapię grupową, indywidualne konsultacje dietetyczne, wykłady o zdrowym żywieniu, jogę leczniczą, biofeedback, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty filozoficzne, warsztaty rozwojowe z elementami muzykoterapii, warsztaty rozwojowe z elementami choreoterapii, regularne spotkania z Klubem Akademii, naukę języków obcych.

​Więcej informacji na stronie internetowej PSYCHE SOMA POLIS