Organizacje pozarządowe

W Poznaniu funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób po 50. roku życia. Bez względu na zakres ich działań, przyświeca im wspólny cel - podniesienie jakości życia osób starszych. Składa się na to z jednej strony integracja środowisk senioralnych, uczynienie ich życia bardziej aktywnym, wspieranie ich rozwoju i zaspokajanie ciekawości świata, z drugiej strony - sprawowanie opieki nad tymi osobami, które utraciły już sprawność lub samodzielność.

Część organizacji zrzesza seniorów i zapewnia im przestrzeń do wspólnych spotkań - towarzyskich, kulturalnych czy w ramach różnorodnych zajęć. Dają na przykład możliwość nauki języków, obsługi komputera oraz zapewniają spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Poprzez rozmaite projekty dbają zarówno o rozwój duchowy, jak i fizyczny, organizując bądź nieodpłatne warsztaty psychologiczne, bądź zapraszając do wspólnej gimnastyki. Wiele z nich wspiera specjalistyczną pomocą prawniczą, inne pomagają w trudnych życiowych momentach.

Klikając na link: BAZA POZNAŃSKICH NGO można zapoznać się z listą organizacji, które działają na rzecz osób powyżej 50. roku życia. W naszej bazie znaleźli się przedstawiciele trzeciego sektora, z którymi Centrum Inicjatyw Senioralnych nawiązało kontakt i których zdołało już nieco poznać.

Wędrując po kolejnych zakładkach Punktu Informacji 50+, znajdą Państwo natomiast informacje dotyczące ich szczegółowej oferty w sferach edukacji, zdrowia, opieki, kultury, sportu oraz pasji.

Mamy nadzieję, że z każdym miesiącem pozycji na naszych listach będzie przybywać - powstawać będą nowe inicjatywy, ale też docierać informacje o tych, których po prostu jeszcze nie znamy.

Zwracamy się przy tej okazji do wszystkich organizacji, które nie znalazły się w naszej bazie, a których działania kierowane są zarówno do aktywnych pięćdziesięciolatków jak i do seniorów, aby informowali nas o swoich inicjatywach.

Razem możemy więcej!