Ośrodki wsparcia

Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje wsparcia. Dobrze jest wiedzieć, kto może nam go udzielić. W Poznaniu działa kilka rodzajów instytucji, które w zależności od kondycji i potrzeb oferują opiekę i wsparcie w formie dziennej. W zakładce Domy Pomocy Społecznej znajdą Państwo dane kontaktowe oraz informacje zasadach przyjęcia do DPS.

Dzienne Domy Pomocy | Ośrodek Dziennego Pobytu
Domy Pomocy Społecznej