Terminy najbliższych spotkań

Spotkania edukacyjne w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa organizujemy na terenie całego miasta tak, aby jak każda zainteresowana nimi osoba mogła z nich skorzystać. Uczestnicy zajęć otrzymują Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne gadżety, które pomogą zadbać Państwu o swoje bezpieczeństwo.

Z powodu epidemii wszystkie spotakania w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa zostają zawieszone do odwołania. O nowych terminach będziemy informować.

 

Spotkanie z pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia

23 stycznia 2020, godz. 11.00
NFZ w pigułce, czyli co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien
Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, czym jest koszyk świadczeń gwarantowanych, jakie są prawa pacjenta wynikające m.in. z zapisów koszyka i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak poprawnie złożyć skargę, gdzie szukać informacji o najszybszym terminie wizyty czy zabiegu oraz jak działa e-recepta i Internetowe Konto Pacjenta.

Spotkania edukacyjne z adwokatami z Okręgowej Rady Adwokackiej

13 listopada 2019, godz. 11.00-12.00
Testament i zachowek 
Sposób rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci - zasady dziedziczenia testamentowego, rodzaje testamentów. Jak napisać testament. Co to jest zachowek, osoby uprawnione do zachowku, wysokość zachowku, ustalenie i wyliczenie masy spadkowej, przedawnienie.

12 lutego 2020, godz. 11.00-12.00 (brak miejsc)
Umowa darowizny. 
Sposób przeniesienia własności mieszkania, odwołanie darowizny, darowanie mieszkania na rzecz dzieci i ich małżonków. Konsekwencje prawne w razie ich rozwodu.

16 kwietnia 2020, godz. 11.00-12.00
Prawo i zdolność do stanowienia o sobie i innej osobie bliskiej. 
Zdolność do czynności prawnych, rola pełnomocnika. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, opieka, kurator, przymusowe leczenie, osoby uprawnione do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem, podstawy wniosku).

13 maja 2020, godz. 11.00-12.00
Senior jako pacjent. 
Prawa pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej, przetwarzania, prawo do uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia, tajemnica lekarska. RODO – co to są dane osobowe, co to jest przetwarzanie danych osobowych, prawa i obowiązki, w tym prawo do dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym.

Na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 847 21 11, CentrumIS ul. Mielżyńskiego 24.

Szczegółowe informacje na temat Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa można znaleźć TUTAJ