Książka dla Seniora

Czyli dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 lat i ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie skorzystać z usług Biblioteki.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza, do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości. Książki dostarczane i odbierane są raz w tygodniu – w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30 (zgodnie ze wskazanym przez seniora adresem). Pracownicy 4 filii rejonowych Biblioteki Raczyńskich (Filia 2,  os. Oświecenia 59, Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27, Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120, Filia Wildecka, ul. Hetmańska 91) odpowiedzialnych za realizację usługi, przygotowują, zbiory kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach (zgłaszający podaje preferencje czytelnicze lub konkretne tytuły książek). Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać, dzwoniąc ponownie pod numer Poznań Kontakt. Zamawiający w celu dochowania terminu zwrotu zbiorów jest zobowiązany umówić wizytę do końca tygodnia poprzedzającego termin zwrotu.

Szczegóły

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Biblioteka Raczyńskich.