Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności. Wypożyczalnia prowadzona jest na zlecenie Miasta przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 70 lat i mieszkają w Poznaniu (w szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70. roku życia na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dotyczących sytuacji materialno-bytowej).

Zasady korzystania

Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. W zasobach wypożyczalni znajdują się m.in.: łóżka rehabilitacyjne, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie, laski, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Sprzęt wypożyczany jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach, czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwi formalności związane z uzyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu lub zakupi potrzebny sprzęt. Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania. Sprzęt wydawany jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wymagane jest również zaświadczenia od lekarza potwierdzające konieczność skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny. Decyzja o wypożyczeniu sprzętu podejmowana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a seniorem. Od osób wypożyczających jest pobierana jednorazowa kaucja zwrotna, stanowiąca zabezpieczenie przed zniszczeniem wypożyczonego sprzętu oraz gwarantująca jego zwrot. Odbiór sprzętu po wcześniejszym umówieniu terminu odbywa się przy ul. Rynek Wildecki 4a lub przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Senior może upoważnić inną osobę do wypożyczenia sprzętu w jego imieniu (w sytuacji gdy nie może zrobić tego osobiście).

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Caritas Archidiecezji Poznańskiej.