Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Podolog dla Seniora

Czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci z dojazdem do domu.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy miasta Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

  • mają co najmniej 75 lat,
  • są osobami zamieszkującymi samotnie lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
  • są przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

Zasady korzystania

Usługi realizowane są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Podolog lub kosmetyczka posiada odpowiednie kwalifikacje i badania gwarantujące zdolność do wykonywania zawodu oraz przenośny sprzęt gwarantujący higieniczne, sterylne i bezpieczne wykonanie usługi. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń. Ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmuje podolog lub kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora. Senior potwierdza wykonanie usługi na specjalnym oświadczeniu, które otrzyma od podologa lub kosmetyczki. Osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymają również na odpowiednim formularzu informacje i zalecenia na temat odpowiedniej pielęgnacji paznokci (również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi). Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.

Z usługi skorzystać można nie częściej niż co 2 miesiące.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00 (przez infolinię należy również zgłosić ewentualne odwołanie usługi lub zmianę jej terminu). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Zgłoszenie usługi może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja „Fanari”.