Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańska Złota Karta

Czyli karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm.

Dla kogo?

Kartę otrzymać mogą osoby, które ukończyły 60 lat, mieszkają i opłacają podatki na rzecz Poznania.

Zasady Korzystania

Wraz z Kartą wydawany jest katalog ulg i uprawnień, czyli lista miejsc, w których honorowana jest Karta. Karta ważna jest z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim – może to skutkować cofnięciem uprawnień.

Zgłoszenia

Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką). Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty.

Uwaga!

Poznańskie Centrum Świadczeń obsługuje tylko umówionych klientów. Wizytę w PCŚ można umówić za pośrednictwem strony internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń lub infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów, mogą złożyć wniosek i odebrać kartę, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie pełnoletnią osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń:

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

Załączniki