Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (badania, wizyta specjalistyczna).

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

  • są w wieku 70 -79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej,
  • mają 80 lat i więcej,
  • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
  • dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

Przewozy odbywają się 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00 (powroty z kursu maksymalnie do godz. 20.00). Taksówkarz realizuje kurs na podstawie najkrótszej trasy wskazanej przez Mapy Google. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (poruszające się na wózku inwalidzkim), z wyjątkiem osób leżących (dla całego projektu zaplanowano około 3 przejazdów specjalistycznych w miesiącu). Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Z przejazdów mogą też bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów (opiekun musi mieć ukończone 16 lat). Taką informację należy również przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Senior potwierdza wykonanie usługi na specjalnym oświadczeniu, które otrzyma od taksówkarza. Jest ono podpisywane przez seniora po każdym ukończonym kursie (po dowiezieniu na miejsce oraz po odwiezieniu do domu).

Z usługi można skorzystać maksymalnie 4 razy w ciągu trwania projektu i nie więcej niż 1 raz w miesiącu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej pod numerem tel. 22 43 900 50. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca musi podać imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres przejazdu, rodzaj niepełnosprawności uniemożliwiającej korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej (dotyczy osób w wieku 70-79 lat). Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe do godz. 20.00 i maksymalnie 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd. 24 godziny przed planowanym kursem do seniora będzie dzwonił dyspozytor taksówki, który przypomni dzień i godzinę kursu. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia. W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub samodzielnie zadzwonić do dyspozytorni taksówek. Taksówkarz przekaże seniorowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytorni taksówek, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót. Taksówkarz może zaczekać ma powrót seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.

Uwaga!

Nie są przyjmowane zgłoszenia dotyczące nagłych sytuacji (np. pogorszenie stanu zdrowia) oraz zgłoszenia dotyczące przewozu do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (wizyta u lekarza rodzinnego).

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja „Fanari”.