Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Transport na miejskich cmentarzach

Czyli dowożenie seniorów do grobów ich bliskich na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony z powrotem pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.  Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej- preferowane jest uiszczanie opłaty bilonem. Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Reżim sanitarny

Do obowiązków seniora należy zakrycie ust i nosa oraz użycie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu i przed jego opuszczeniem oraz zajęcie wyłącznie jednego z dwóch wolnych miejsc za przewoźnikiem (miejsce dla pasażera obok kierowcy pozostanie niewykorzystane). Przewoźnik wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej (przyłbicę, maseczkę ochronną oraz rękawice jednorazowe). W pojeździe zamontowana jest przesłona ochronna oddzielająca kierowcę od pasażera. Po wykonanym kursie przewoźnik dokonuje dezynfekcji pojazdu.

Zgłoszenia

Przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych: Miłostowo – 577 099 400, Junikowo – 577 066 700. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Usługi Komunalne Poznań.