Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Transport na Miejskich Cmentarzach

Czyli dowożenie seniorów do grobów ich bliskich na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli
80 lat lub ukończyli 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zasady korzystania

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 minut), a następnie odwieziony z powrotem pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut. Istnieje możliwość zrezygnowania z powrotnego kursu. Senior może skorzystać z transportu z opiekunem (w pojeździe dostępna są 3 miejsca siedzące, nie licząc przewoźnika). Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana jest bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej – preferowane jest uiszczanie opłaty bilonem. Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Przewidywany termin realizacji usługi uzależniony jest od aktualnej ilości przyjętych zgłoszeń.

Zgłoszenia

Przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych: Miłostowo – 577 099 400, Junikowo – 577 066 700. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora, dokładne miejsce położenia grobu oraz imię i nazwisko osoby pochowanej.

Szczegóły

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Usługi Komunalne Poznań.