Impreza "Senioralni. Poznań" w roku 2014 została objęta 
patronatem medialnym: