Patronat medialny

Impreza "Senioralni. Poznań" w roku 2013 została objęta
patronatem medialnym: