1

Miesięcznik Senioralny Poznań z programem „Senioralnych”

Pierwsza strona elektronicznego wydania miesięcznika Senioralny Poznań. Na górze duży, czerwono-czarny tytuł gazety, pod tytułem artykuł "Senioralni w natarciu!", obok artykułu grafika promująca 11. edycję wydarzeń pod hasłem "Senioralni. Poznań". Senioralny Poznań to miesięcznik informacyjny, skierowany do poznańskich seniorek i seniorów. Wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Miejską Radą Seniorów.

Najnowsze wydanie miesięcznika pisze m.in. o tym, że poznańscy seniorzy szczepią się najchętniej. Znaleźć w nim można też informacje na temat wyjątkowej mapy okolic Poznania, wydarzeń w ramach „Weekendu seniora z kulturą” oraz wywiad z Barbarą Sadowską z Fundacji Wzajemnej Pomocy „Barka”. Tytka Seniora z kolei zawiera pełen program wydarzeń przygotowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w ramach cyklu „Senioralni. Poznań”, które odbędą się w dniach 1-17 października. W programie „Senioralnych” znalazło się ponad 100 wydarzeń – to m.in. wykłady, warsztaty, aktywności i drzwi otwarte zorganizowane we współpracy z partnerami – instytucjami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi.

Gazeta dostępna jest w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu:

Wersja elektroniczna miesięcznika dostępna tu: