1

PBO 2022 – startuje głosowanie!

Grafika informująca o głosowaniu na projekty w ramach PBO 2022. Na pomarańczowym tle kalendarz z zaznaczonymi datami, kiedy można głosować, obok motywy roślinne, pod kalendarzem daty ramowe głosowania.Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zakwalifikowało się 150 projektów. Wszystkie mają już nadane swoje numery. Głosowanie rozpocznie się 1 października, a zakończy 22 października. W tym roku do rozdysponowania jest 22 mln zł, czyli o milion więcej niż rok temu. Wprowadzono także zmiany w zasadach głosowania. 

Lista projektów, wraz z ich numeracją, jest już dostępna na stronie internetowej PBO 2022. W tym roku wpłynęły 210 pomysłów. Ostatecznie na liście do głosowania znalazło się 150 projektów – 25 ogólnomiejskich, 11 w ramach Zielonego Budżetu i 114 rejonowych.

Nowe zasady głosowania

O tym, które projekty zwyciężą w PBO 2022, jak zawsze zdecydują wyniki głosowania. To będzie odbywać się od 1 do 22 października (do godz. 12.00 w południe). W celu usprawnienia ubiegłorocznej edycji wprowadzono jednak pewne zmiany. W 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, w regulaminie PBO 2021 trzeba było wprowadzić istotne modyfikacje, które znacznie utrudniły jego realizację – m.in. zakazano podawania podczas głosowania numeru PESEL, co mogło prowadzić do nadużyć. Dlatego w tym roku zdecydowano się na dodatkowy sposób weryfikacji. Potwierdzenie oddania głosu podczas głosowania będzie odbywać się za pomocą kodu SMS. Takie rozwiązanie wprowadzono wcześniej w wielu innych miastach (np. Krakowie, Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu).  Numer telefonu komórkowego będzie trzeba podać podczas uzupełniania formularza do głosowania. Na wskazany numer mieszkaniec otrzyma kod, który umożliwi mu potwierdzenie oddanego głosu. Jest on ważny do momentu zamknięcia przeglądarki lub aplikacji, z której został oddany głos. Oznacza to, że nie można wykorzystać kodu np. w kolejnym dniu – należy to zrobić w momencie głosowania, w trakcie jednej sesji. SMS z kodem jest całkowicie bezpłatny, a numer telefonu jest potrzebny wyłącznie do przesłania wiadomości z kodem. Do jednego numeru telefonu przypisanych jest maksymalnie 5 kodów weryfikujących, umożliwiających oddanie głosu. Oznacza to, że z jednego numeru może zagłosować 5 różnych osób. Można więc poprosić o udostępnienie telefonu, na który zostanie wysłany kod, np. kogoś z rodziny.

Osoby, które nie posiadają telefonu komórkowego, mogą także oddać głos na miejscu – w Urzędzie Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17. Urządzenie do głosowania zostanie udostępnione w pokoju nr 202. Więcej informacji na temat nowych zasad głosowania można znaleźć na stronie poświęconej PBO. Istotną zmianą jest również pula środków, przeznaczona na realizację projektów. W tym roku będzie ona wynosić 22 mln zł – czyli o milion więcej niż w przypadku PBO 2021. Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na projekty rejonowe – w tym roku będzie to 16 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie wydane zostanie 6 mln zł – z czego 4 mln zł to pula na Zielony Budżet.

Ważne informacje

Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną – w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2022. Każdy może oddać maksymalnie 4 głosy – dwa na projekty ogólnomiejskie (w tym 1 w ramach Zielonego Budżetu) i dwa na rejonowe. Można oddać mniej głosów – ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego głosowania. Wyniki PBO 2022 będą znane do 5 listopada. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie PBO 2022.

Źródło: www.poznan.pl