Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznański Budżet Obywatelski 2023: składanie projektów

18.5.2022

Grafika projektu: W centrum widać trzy dłonie trzymające kartki z ilustracjami projektów w ramach PBO - jest tam kino letnie, siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Na górze, po prawej stronie logotyp PBO, po prawej stronie, na fioletowym polu napis: "Zgłoś swój projekt".Rozpoczęło się składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Podobnie jak w poprzednich latach można zgłaszać pomysły o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim, w tym w ramach Zielonego Budżetu. Czas na to jest do 15 czerwca. 

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście – w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, tel. 61 878 59 77, 61 878 59 36, lub 61 878 57 85). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców (poniżej).

Podobnie jak w minionych latach, można składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego – 800 tys. zł (wartość ta wzrosła w tym roku o 200 tys. zł). Tak jak w latach poprzednich można zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu (kategoria ta funkcjonuje w ramach projektów ogólnomiejskich). Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów (np. parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa, a od tego roku także ogrodów społecznych). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony roślinności już istniejącej oraz działania na rzecz poprawy stanu zdrowotnego drzew (to kolejna zmiana). Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do tej kategorii jest, by co najmniej 70 proc. inwestycji dotyczyło zieleni (wcześniej było to 90 proc.).

Aby wziąć udział w PBO, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Pomysły zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania. Poradnik na temat tego, jak zgłosić projekt, znajduje się na stronie PBO 2023 (poniżej). W serwisie  zamieszczono także inne pożyteczne informacje.

Zmiany w tegorocznej edycji PBO

Tegoroczne zasady PBO zostały wypracowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszli nie tylko urzędnicy, ale reprezentanci różnych środowisk: grup mieszkańców, wnioskodawców z poprzednich lat, rad osiedli, organizacji pozarządowych, Miejskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, a także miejscy radni, wśród których byli przedstawiciele wszystkich klubów. Członkowie zespołu zdecydowali o zwiększeniu liczby głosów, które można oddać na poszczególne pomysły. Do tej pory były to 4 głosy – 2 na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden na Zielony Budżet) oraz 2 na rejonowe. Teraz każdy poznaniak będzie mógł zagłosować aż na 7 pomysłów. W przypadku tych ogólnomiejskich nic się nie zmieniło. Modyfikacja dotyczy projektów rejonowych, na które można będzie teraz oddać aż 5 głosów.

Zespół ds. PBO zrobił także ukłon w stronę zaangażowanej obywatelsko młodzieży. Teraz osoby, które ukończyły 13 lat, będą mogły głosować oraz składać projekty bez zgody prawnego opiekuna (wcześniej trzeba było mieć do tego ukończone 18 lat). W tym roku ponownie zwiększy się kwota przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców. Na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonych zostanie aż 25 mln zł (o 3 mln więcej niż rok wcześniej) – 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie (z czego 4 mln zł na Zielony Budżet), 19 mln zł – na rejonowe. Dodatkowe 3 mln zł członkowie zespołu postanowili przeznaczyć na projekty rejonowe, czyli pomysły, które są najbliższe mieszkańcom.

Zgłoszone przez poznaniaków projekty od tego roku opiniować będą również Komisje Dialogu Obywatelskiego, jednak – podobnie jak w przypadku rad osiedli – opinia KDO będzie jedynie sugestią dla głosujących lub opiniujących projekt, nie będzie przesądzać o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Ważną zmianą wypracowaną przez zespół jest wprowadzenie zapisu o ogólnodostępności projektów realizowanych ze środków PBO. Oznacza to, że możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów musi mieć ogół mieszkańców, a nie wyłącznie określona grupa ludzi. Realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Zdecydowano także, że urząd i miejskie jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działań dotyczących promowania konkretnego projektu, w tym wydatkowania pieniędzy publicznych na ten cel, na wszystkich etapach PBO23.

Najważniejsze dokumenty:

Harmonogram

 • 16 maja – 15 czerwca – zbieranie wniosków
 • 16 maja – 26 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta UMP oraz opiniowanie wniosków przez jednostki merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • 16 maja – 8 lipca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP
 • 29 sierpnia – 2 września – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta UMP
 • 5 września – 30 września – opiniowanie przez osiedla i komisje dialogu obywatelskiego
 • 5 września – 16 września – składanie odwołań
 • 5 września – 30 września – spotkania odwoławcze
 • 3 października – 6 października – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
 • 7 października – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 10 października – 31 października (do godz. 12.00) – głosowanie i promowanie projektów
 • do 30 listopada – ogłoszenie wyników PBO23

Zaplanowano także Maraton Pisania Wniosków. Akcja odbędzie się 25 maja, w godz. 14.00 – 17.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta przy pl. Kolegiackim. Na miejscu będą obecni pracownicy wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, którzy pomogą wypełnić wniosek i udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Źródło: www.poznan.pl